Terug naar het overzicht
Delen: Dit bericht delen:

Ambtenarenrecht

Het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht groeien naar elkaar te. Waar het arbeidsrecht wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek is in het ambtenarenrecht in de regel een specifieke rechtspositieregeling (vergelijkbaar met een CAO) op de ambtenaar van toepassing. Voor gemeenteambtenaren is dit de CAR-UWO en voor de rijksambtenaren is dit het ARAR. Ambtenaren worden door middel van een aanstellingsbesluit benoemd in hun functie.

Aanstellingsbesluit Ambtenarenontslag Bovenwettelijke regeling Gemeenteambtenaren CAR-UWO Ongeschiktheidsontslag Ontslagbescherming Rechtspositieregeling Rijksambtenaren ARAR Wachttijdregeling