Terug naar het overzicht
Delen: Dit bericht delen:

Sociaal recht

Met al uw vragen over sociaal recht kunt u terecht bij DAAN Advocatuur & Notariaat in Arnhem. De gespecialiseerde advocaten van het advocatenkantoor kunnen u ondersteunen bij het oplossen van onder andere vraagstukken over Ziektewet, WIA (WGA/IVA) en re-integratieproblematiek. Ook met vragen over Werkloosheidswetuitkeringen of het eigenrisicodragerschap kunt u terecht bij DAAN.

Arbeidsongeschikt Bedrijfsarts Benadelingshandeling Deskundigenoordeel Eigenrisicodrager Loonsanctie Verhaalsanctie Werkloosheidswet (WW) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA WGA/IVA) Ziektewet (ZW)