Terug naar het overzicht
Delen: Dit bericht delen:

Bedrijven in moeilijkheden

Er is een aantal mogelijkheden voor bedrijven om uit de (financiële) moeilijkheden te komen. Denk bijvoorbeeld aan een herstructurering of reorganisatie. Soms zijn een surseance van betaling of faillissement echter nog de enige opties. De ervaren advocaten, notarissen en curatoren van DAAN Advocatuur & Notariaat te Arnhem kunnen ondersteuning bieden als bedrijven in moeilijkheden verkeren. Naast als bewindvoerder of curator op te treden in bijvoorbeeld faillissement, staan zij ook bedrijven in moeilijkheden bij. Ook bedrijven die te maken krijgen met een ander bedrijf dat in moeilijkheden verkeert kunnen terecht bij de advocaten van DAAN voor juridische ondersteuning en advies.

Aflossingsproblemen Beslag Bestuurdersaansprakelijkheid Doorstart Faillissement Financiering Herstructurering Reorganisatie Schuldeisers Surseance van betaling