Terug naar het overzicht
Delen: Dit bericht delen:

Doorstart en herstructeringen

Het maken van een doorstart of het doorvoeren van herstructureringen zijn manieren om een onderneming uit een moeilijke (financiële) situatie te krijgen of om de juridische structuur beter te doen aansluiten bij de actuele behoeften, zoals bijvoorbeeld risicospreiding of ten behoeve van fiscale optimalisatie. Het is van belang dat de juiste keuzes over de vormgeving hiervan worden gemaakt. De advocaten en notarissen van DAAN Advocatuur & Notariaat te Arnhem begrijpen dit en staan u met specialistische kennis bij om de doorstart of herstructurering succesvol te begeleiden.

Aandelentransacties Activa/passivatransactie Herfinanciering Juridische fusie en splitsing Ontbinding en liquidatie van (groeps)vennootschappen Risicoanalyse Surseance van betaling Uitkeringen Vennootschapsrechtelijke en organisatorische herstructurering Zekerheden